Aktiviteter og plan

Aktiviteter i Fonn er bygget som en WBS (Work Breakdown Structure) eller arbeidsliste. Her finner du alt som er planlagt i prosjektet. Ferdigmeld, dokumenter og verifiser aktivitetene underveis i prosjektet for å dokumentere kvalitet og fremdrift.

Aktiviteter

Aktivitetene er "hjertet" i et hvert prosjekt. Dette er din skreddersydde plan for gjennomføring. Hent aktivitetene fra malverk, lag fra bunn av eller importer fra planverktøy.

Ferdigmeld og verifiser

Alle aktiviteter har et sett med ulike verdier du kan be utførende om å oppdatere. Du melder fremdrift underveis på hvert punkt: Ferdigstilt, påbegynt, verifisert eller åpent.

Ansvarlig

For hver aktivitet kan du sette ansvarlig for ferdigstilling. Alle deltakerne kan enkelt sortere og filtrere aktivitetene for å se sine oppgaver.

Meld fremdrift

Du kan melde fremdrift på hver aktivitetsom blir automatisk kalkulert og vektet mot planlagte antall timer og ferdigstillingsdato. Man kan føre timer rett i aktivitetene eller bruke Timekort. Dette gir deg full oversikt på fremdrift og/eller forsinkelser.

Kostnadsoversikt

Ved å knytte budsjett og faktiske kostnader til aktivitetene får du en enkel kostnadsoversikt over ditt prosjekt.

Gantt

Alle aktiviteter som har start og sluttdato, kan visualiseres som et Gantt diagram. Du kan manipulere fremdrift og start og sluttdato direkte i Gantt diagrammet. Les mer i eget kapittel her.

Automatisk kobling til dokumenter

Alle dokumenter lastet opp til Aktiviteter blir automatisk lastet opp til i riktig mappe i Fonn sitt dokumenthåndteringssystem med all dets avansert funksjonalitet. Ingen behov for dobbelt-arbeid.

Bilder

Dokumenter alle aktiviteter med bilde. Last opp ett eller flere, eller ta direkte fra telefon. Marker med å tegne rett på bilde for å fremheve viktige detaljer.

Les mer om andre relaterte funksjoner:

Har du spørsmål?

Vi er her for å hjelpe. Spør oss om det du trenger svar på, eller be om en gjennomgang fra en av våre produktspesialister. Hos oss er det ekte personer som svarer, ikke chat-roboter.

Start Chat

Book en demo!

En kort og uforpliktende gjennomgang av Fonn av en av våre produktspesialister (30 minutt).

Book en demo