Avansert dokumenthåndtering m/plotting

Fonn støtter avanserte funksjoner for plotting, måling og annotering på dokumenter

Skjermbilde 2021 02 19 kl 12 54 29

Annoter, kommenter, plott eller revider dine dokumenter og tegninger. Fonn har en avansert dokumentleser som ikke bare kan lese de fleste filformater, men også tillater at du markerer, måler eller gjør andre bemerkninger i selve dokumenter eller direkte på tegningen.

Plotting

Ved hjelp av å plassere "nåler" på tegningen kan du linke oppgaver og se fargekodet status på tegningen for enkelt få oversikt på arbeidet som skal utføres.

Målinger

Fonn støtter målinger direkte i tegningen. Sett opp riktig skala og få kontroll på jobben din.

Måling i tegning

Sammenligning av tegningsrevisjoner

Legg to tegninger over hverandre og markèr endringer. Med denne nye funksjonen vil du umiddelbart kunne se hva som er endret og nytt når du sammenligner dokument. Alt som er nytt eller endret får en egen fargekode.