Digital FDV

Eiendommens «verdipapirer»

Screenshot 2022 02 10 at 12 14 42

FDV er en forkortelse som utgjør forbokstavene til Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Samlet sett utgjør FDV-dokumentasjonen rett og slett en bruksanvisning og dokumentasjon for det som er bygget.

Full kontroll på FDV i Fonn

Full kontroll på FDV i Fonn

I Fonn samler du enkelt din FDV dokumentasjon. Alle prosjektdeltagere i Fonn kan selv laste opp sin dokumentasjon, og kan enkelt overleveres byggherre. Vi er også integrert med Boligmappa, og du kan med få klikk laste all dokumentasjon opp til Boligmappa.

FDV-dokumentasjon er en forutsetning for å få ferdigattest

FDV-dokumentasjon er en forutsetning for å få ferdigattest, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 8-2. Der presiseres det at ansvarlig søker senest ved søknad om ferdigattest skal påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i TEK17.

Vi viser deg hvordan du kan dokumentere og lagre FDV i Fonn.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Be om en demo fra en av våre produktspesialister.