Gantt

Et Gantt-skjema er en type søylediagram som illustrerer et prosjekts tidsplan. Gantt-skjemaet illustrerer datoer for start- og sluttidspunkt for oppgavene i prosjektet og viser et sammendrag av prosjektet. Oppgavene i Gantt-skjemaet viser samtidig strukturen: sjekklistene, også kalt WBS (Work breakdown structure).

Gantt 754aa93cac3d7f58b9ffc068d1991076

Visualiser hvordan prosjektet løper over tid med horisontalt søylediagram og ulike fargekoder for ulike kapittel. Gantt diagrammet er dynamisk, og du kan "dra og flytte" kapittel eller sjekklistepunkt ut i tid, eller endre rekkefølge. Med Gantt får du en enkel, nyttig og god visualisering av prosjektets fremdrift og omfang.

Dynamisk diagram

Gjør endringer på tidsplan direkte i Gantt diagrammet, flytt tider og datore frem eller tilbake i tid. Juster lengden på enkelt sjekkpunkt, eller hele kapittel.

Fargekoder

Hvert sjekklistekappittel får sin egen fargekode. Enkelt å får oversikt på prosjektets fremdrift.

Genereres automatisk

Gantt diagrammet genereres automatisk basert på sjekklisten.

Avhengigheter

Sett opp avhengigheter mellom aktivitetene i sjekklistene dine og se hvordan sluttdato automatisk flyttes ved endringer i prosjektet.

Kritisk linje

Analyser kritisk linje i prosjektet med et enkelt tastetrykk. Få kontroll på de mest tidssensitive aktivitetene i våre sjekklister.