Kundedialog

Inviter sluttkunde inn i prosjektet, og del relevant informasjon.

Skjermbilde 2021 02 18 kl 15 01 59

Sluttkunder krever mer og mer av sine prosjektledere, og en god kundedialog er helt avgjørende for å få fornøyde kunder. Fonn har rollestyrt tilgang, og en egen rolle for Kunde. Her kan du dele bilder, informasjon og invitere kunde til å svare på og godkjenne endringer, med både kostnad og tidskonsekvens. Du står igjen med full historikk, og full kontroll på "hva ble vi egentlig enig om".

Rollestyrt tilgang

Egen rolle for Kunde. Begrenset tilgang på prosjekt. Du kan dele utvalgte bilder, mapper og dokument med sluttkunde.

Endringsmelding for sluttkunde

Kunde kan godkjenne endringemeldinger direkte i Fonn. Oppgraderinger, nye ønsker som avviker fra plan osv. kan alt godkjennes digitalt i Fonn. Du får full kontroll og full historikk, på ett og samme sted.

Rask og enkel kommunikasjon

Hold kunde informert, og la kunde lett melde om endringer og oppgraderinger. Ta bort lange "CAPS LOCK"-mail med enkel chat funksjon med kunde i Fonn.