Oppgavehåndtering

Ikke la avvik, feil eller endringer stå uten ansvarlig for utbedring. Med Fonn lager du enkelt oppgaver til andre prosjektdeltakere.

Tasks Norwegian v2

Alle avvik, endringer, oppdateringer og saker bør ha en ansvarliggjort prosjektdeltaker. Det holder ikke at alle ser at en endring kreves, at et avvik finnes eller at en feil er blitt gjort. Noen må også fikse, utbedre eller ta tak. Med Fonn lager du enkelt oppgaver til andre prosjektdeltakere og setter frist for fullføring. Den som har fått tildelt oppgaven får push-varsel på mobil eller mail som informerer om ansvaret.

Varsling til ansvarlig

Den som har fått tildelt en oppgave blir varslet med push til mobilen. Du kan også velge å varsle med epost i tillegg. Oppgaven må markeres som fullført i Fonn.

Relater oppgaver til sak, sjekkpunkt, tegning eller dokument

En oppgave kan stå fritt, eller du kan linke den til en sak, en tegning, dokument eller sjekkliste.

Samlevisning for alle gjøremål

Oppgavene legger seg i en samlet oversikt som gjør at du enkelt finner listet det du eller andre i prosjektet står ansvarlig for.

Rød markering for ulest eller ikke utført

Alle oppgaver som står åpen, eller over fristen, markeres med "rød prikk". Synliggjør dine ansvar og oppgaver.

Gjentagende oppgaver

For repetitive aktiviteter kan du lage gjentagende oppgaver og sikre at du alltid har kontroll på prosjektet.