Sjekklister og plan

Sjekklistene kunne vi også kalt planlagte aktiviteter, WBS (Work Breakdown Structure) eller arbeidsliste. Her finner du alt som er planlagt i prosjektet. Ferdigmeld, dokumenter og verifiser aktivitetene underveis i prosjektet for å dokumentere kvalitet og fremdrift.

Skjermbilde 2021 02 18 kl 14 07 58

Sjekklistene er "hjertet" i et hvert prosjekt. Dette er din skreddersydde plan for gjennomføring. Hent sjekklister fra malverk, lag fra bunn av eller importer fra planverktøy.

Ferdigmeld og verifiser

Alle sjekkpunkt har et sett med ulike verdier du kan be utførende om å oppdatere. Du melder fremdrift underveis på hvert punkt: Ferdigstilt, påbegynt, verifisert eller åpent.

Meld fremdrift

Du kan melde fremdrift på hvert enkelt punkt som blir automatisk kalkulert og vektet mot planlagte antall timer og ferdigstillingsdato. Dette gir deg full oversikt på fremdrift og/eller forsinkelser.

Ansvarlig

For hvert sjekkpunkt kan du sette ansvarlig for ferdigstilling. Alle deltakerne kan enkelt sortere sjekkpunkt for å se sine oppgaver.

Gantt

Alle sjekklister som har start og sluttdato, kan visualiseres som et Gantt diagram. Du kan manipulere fremdrift og start og sluttdato direkte i Gantt diagrammet. Les mer i eget kapittel her

Bilder

Dokumenter alle sjekkpunkt med bilde. Last opp ett eller flere, eller ta direkte fra telefon. Marker med å tegne rett på bilde for å fremheve viktige detaljer.