Timeføring

Timeføring i Fonn er en superenkelt, fleksibelt og tillpasset byggenæringen

Timekort Norge

Timeføring i Fonn er bygget for at det skal være enkelt for deg og ditt team å føre timer mot aktivteter på prosjekt, bruke egendefinerte kostnads-klassifisering, og enkelt ta ut rapporter for å kjøre lønn og faktura

Knytt til sjekkpunkter og fremdrift

Før timer samme sted som du koordinerer aktivtetene på prosjektet. Nå kan du bruke ett system for å få oversikt over progresjon, avvik, saker, og tidsbruk.

Bygd for byggeplassen

Timeføring hos Fonn er designet for å bli brukt på byggeplassen, og knytter sammen annen kjent og kjær mobil-funksjonalitet i Fonn. Ved å føre timer i Fonn får du ett mindre system å bekymre deg om.

Godkjenning

Vår timeføring er enkel og fleksibel. Enten du trenger å føre all aktivitet på detaljnivå, føre overordnet arbeid, eller sende inn timer for godkjenning til prosjektleder. Vårt system kan konfigureres rundt din praksis

Enkel, og detaljert rapportering

Ved å føre timer i Fonn får du full oversikt over kostnader og fakturering på prosjektet. Vårt system lar deg enkelt laste ned rapporter på prosjekt og organisasjonsnivå for å kjøre lønn og fakturere kunder. I tillegg kan du bruke vårt åpne API til å ta ut timeføringsdata direkte inn i ditt foretrukne system