Fortsatt stort potensial i digitalisering av byggenæringen

28. april 2021 Skrevet av Jan Tore Grindheim
IMG 8763
Sintef har nylig gitt ut rapporten «Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen» og konkluderer med at det kreves langt større satsning for å øke lønnsomhet og forbedre bærekraft i næringen.

Sintef beskriver gradene av digital transformasjon i tre ulike stadium

  1. Digitalisering av analoge prosesser – “sette strøm på papir”
    • Digitalisering av analoge prosesser
  2. Implementering av digitale teknologier
    • AR / VR, droner, avansere sensorer osv.
  3. Digital transformasjon
    • Digitalisering og endring av hele verdikjeden, som ofte innebærer dyptgripende endringer og skyver bort det tradisjonelle økosystemet.

Deling av data på tvers av alle aktører i byggeprosjekter, er det vi i Fonn opplever som den største og viktigste verdien teknologi tilfører næringen. Kortere vei til beslutninger og løsninger gir direkte verdi i ethvert prosjekt. Redusert terskel for rapportering om feil og endring, gir også betydelig mer effektive prosjekt.

Dette stiller krav til kunnskap om rammeverk og digitale verktøy, det er derfor viktig å respektere ulikheter hos enkeltpersoner og en stor variasjon i teknologisk modenheten hos enkeltpersoner. I Fonn er derfor hovedfokus å få teknologi til å fungere enkelt, brukervennlighet er avgjørende for suksess med teknologi. Da blir digitale verktøy tatt i bruk, data blir faktisk delt og nyttegjort.

Nedgang i produktivitet i bygge- og
anleggsvirksomhet

I perioden 2000 til 2018 falt produktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet med 10 prosent. I den samme perioden økte produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge med 30 prosent, i følge SSB. Det finnes flere tenkte forklaringer på dette, men tallene er uansett urovekkende.

Dette er i samme periode der næringen utviklet og implementerte systemer som BIM, digital-tvilling og begynte en storstilt digitalisering av bransjen. Hvorfor er det da blitt slikt?

Kompleksiteten i bygg er stadig større og det er forskjeller i krav til bygg som settes opp i dag og for tjue år siden, kan være en av forklaringene, men vi mener at den viktigste årsaken er at vi har glemt enkeltpersonene. Endringsledelsen digitaliseringen fører med seg har ikke lykkes i å respektere ulikheten i teknologisk modenhet hos aktørene, både på tvers av selskaper og på individuelt nivå. Det er viktig å tilrettelegge systemer for alle. Alle må oppleve et grensesnitt og en informasjonsmengde som er tilpasset deres nivå og behov.

Spesialiserte systemer for styring, kvalitet, design og økonomi preger i dag den digitale markedsplassen. Mange i næringen ser etter verktøy som svarer på alle disse behovene i en og samme løsning. Dette kan fort forstyrre brukergrensesnittet, og begrense mulighet for å inkludere underentreprenører, kunder og andre eksterne aktører.

Større fokus på spesialiserte system som snakker sammen

Vi mener at det bør settes søkelys på spesialiserte system som snakker sammen, gjennom åpne API-er og integrasjoner. Ved integrasjoner og spesialiserte systemer står sluttbrukerne friere til å velge løsninger og oppgradere deler av den digitale verdikjeden, uten å skifte «hele systemet».

Fonn har siden oppstarten i 2016 alltid hatt fokus på brukervennlighet og sluttbrukeren. Vi har veldokumenterte og åpne API-er for å enkelt koble Fonn sammen med andre systemer, som er spesialiserte på sine felt. Byggenæringen er overmoden for digitalisering, men som Sintef skriver i rapporten «Aksepter at sektoren er fragmentert, med ulik grad av digital modenhet hos aktørene» - husk alltid på hvem som faktisk skal bruke systemet.


I denne artikkelen er det brukt informasjon fra disse kildene: Sintef og SSB

Har du spørsmål?

Vi er her for å hjelpe. Spør oss om det du trenger svar på, eller be om en gjennomgang fra en av våre produktspesialister. Hos oss er det ekte personer som svarer, ikke chat-roboter.

Start Chat

Book en demo!

En kort og uforpliktende gjennomgang av Fonn av en av våre produktspesialister (30 minutt).

Book en demo