Språkbarrierer påvirker produktiviteten i byggebransjen

15. mars 2021 Skrevet av Ingvild Krokvik Mikkelsen
Shutterstock 1826853596
I en sak skrevet av Gjensidige 3.mars, viser de til nye tall fra SSB hvor det fremkommer at produktiviteten i bygg- og anleggsvirksomheter har gått ned med ti prosent. Språkproblemer på byggeplassene oppgis som en av grunnene.

10 prosent nedgang i produktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet

I følge SSB har produktiviteten i næringsgruppen bygge- og anleggsvirksomhet, slik den måles i nasjonalregnskapet, falt eller vært uendret i mange år. I 2016 var arbeidsproduktiviteten, definert som bruttoprodukt i faste priser per timeverk, nesten 10 prosent lavere enn nivået i 2000. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet.

Til sammenligning har produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge økt med rundt 30 prosent i samme periode. Økt arbeidsinnvandringen er blitt nevnt som en av årsakene, da dette har gitt næringen god tilgang på arbeidskraft med relativt lavt lønnsnivå, men kanskje også lavere produktivitet på grunn av språkproblemer og begrenset kunnskap om norske byggemetoder. Det har også vært en økning i bruken av prefabrikkerte bygningselementer.

Kommunikasjon på en måte som gjør at budskapet når frem

Avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, sier til Gjensidige at det er viktig at arbeidstakerne er kjent med mulige ulykke- og helsefarer knyttet til arbeidsplassen og jobben de skal utføre.

– Det er da spesielt viktig at denne informasjonen foregår på et språk arbeidstakerne forstår, men også at det kommuniseres på en måte som gjør at budskapet når frem. I dette ligger også å være tydelig på hva arbeidstakeren er pliktig til å gjøre, samt hva som ikke skal gjøres uten at det er avklart med ansvarlig leder, sier Løvås.

Les saken i sin helhet hos Gjensidige og SSB.

Digital plattform som gjør kommunikasjon på byggeplassen enklere

Fonn har fokus på intuitiv brukervennlighet, og du kan enkelt inkluderer alle deltakere i et prosjekt; fra lærling og prosjektleder til sluttkunde. Med Fonn kommuniserer alle direkte med hverandre. Vi legger stadig til nye språk, og i dag er Fonn tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og spansk. Vi har også lagt til rette for utstrakt bildebruk, og du kan lett dokumentere feil, endringer eller annet rett fra mobilen.

Vi vil forbedre og effektivisere kommunikasjonen i byggenæringen, og ta ned barrierer knyttet til kommunikasjon.

Ikke kunde enda? Klikk her for en kort gjennomgang med en av våre produktspesialister.

Få jobben gjort!

Har du spørsmål?

Vi er her for å hjelpe. Spør oss om det du trenger svar på, eller be om en gjennomgang fra en av våre produktspesialister. Hos oss er det ekte personer som svarer, ikke chat-roboter.

Start Chat

Book en demo!

En kort og uforpliktende gjennomgang av Fonn av en av våre produktspesialister (30 minutt).

Book en demo